Công viên nước Giờ mở cửa: 9h30 - 22h00

Bảng giá vào cửa