Mở cửa: 09h30 - 22h00
Địa chỉ: 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
Số điện thoại: (04)3 974 1919 hoặc (04)3 974 8585